WTC FUNBIKERS MACHELEN A/D LEIE

Hoe lid worden?

Stap 1 : Registreer je op de site van de Cycling Vlaanderen

Klik hier om uw aansluiting in orde te brengen.

Dit is belangrijk voor de verzekering. Voor slechts 28€ of 33 € per jaar ben je alleen of met je ganse gezin 24u/24u verzekerd op de fiets. Selecteer bij je registratie "Funbikers Machelen" als club, ons stamnummer is 72008024.

Stap 2: Schrijf uw lidgeld over

Het lidgeld voor 2020 bedraagt 75€.

Lidgeld kan gestort worden op rekening BE26 3635 3204 3929, met als mededeling "Lidgeld 2020 + uw naam".

Stap 3: Bezorg ons uw persoonlijke gegevens

Mail onderstaande gegevens naar eddy.vanrenterghem@skynet.be:

Naam + voornaam
Adres
Geboortedatum
GSM-nummer
GSM-nummer partner/ouders (in geval van nood)

Stap 4: Aankoop clubuitrusting

Gezien wij voor 2021 zullen voorzien in nieuwe clubkledij, dienen leden die zich aansluiten in 2020 - uitzonderlijk - niet onmiddellijk nieuwe kledij aankopen, en dienen zij dus - net zoals de bestaande leden - pas in 2021 een nieuwe clubtenue aan te kopen.

Verdere informatie volgt hierover laten op het seizoen.

Wat mag je verwachten?

Wat mag je verwachten ?

Zondagsritten (A-B-C niveau) vanaf 1 maart tot eind oktober, elke zondag om 8u30 vertrek aan Machelen Put.

Minimum 1 gratis consumptie na de rit.

Een daguitstap of tweedaagse tegen democratische prijzen.

Een jaarlijks eetfestijn (in 2020 op 12 september).

Kandidaat-leden mogen 3x gratis meerijden ter kennisname.